เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิ ปวช./ปวส. รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

  รอบที่ 1  ปวช./ปวส.  

>>  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ปวช./ปวส.  <<
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  รอบที่ 1  ปวช./ปวส.

รับสมัครระหว่างวันที่  1 ธ.ค. 2564  – 21 ม.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์  24 ม.ค. 2565

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์)  29 ม.ค. 2565

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  1 ก.พ. 2565

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  1 – 20 ก.พ. 2565

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  29 ก.พ. 2565

วันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   รอประกาศจากมหาวิทยาลัย