เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิ ปวช./ปวส. รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

  รอบที่ 1  ปวช./ปวส.  

 

 

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครระหว่างวันที่

   1 พ.ย. 2565  –  5  ม.ค. 2566   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์

   11  ม.ค. 2566   

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์)

   14  ม.ค. 2566   

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

   19  ม.ค. 2566   

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

   19 – 26  ม.ค. 2566   

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

   19 – 26  ม.ค. 2566   

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

   2  ก.พ. 2566