รับสมัคร รอบที่ 2 ปวช./ปวส. ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

  รอบที่ 2  ปวช./ปวส.  

 

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครระหว่างวันที่

   6  ม.ค.  –  28  ก.พ. 2566   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์

   8  มี.ค. 2566   

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์)

   11  มี.ค. 2566   

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

   16  มี.ค. 2566   

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

   16 – 23  มี.ค. 2566   

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

   16 – 23  มี.ค. 2566   

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

   31  มี.ค. 2566