รับสมัคร รอบที่ 3 ปวช./ปวส. ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

  รอบที่ 3  ปวช./ปวส.  

 

 

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครระหว่างวันที่

   1  มี.ค.  –  11  พ.ค. 2566   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์

   17  พ.ค. 2566   

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์)

   20  พ.ค. 2566   

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

   25  พ.ค. 2566   

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

   25  พ.ค. –  1  มิ.ย. 2566   

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

   25  พ.ค. –  1  มิ.ย. 2566   

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

    9  มิ.ย.  2566