รับสมัคร รอบที่ 4 ปวช./ปวส. ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

  รอบที่ 4  ปวช./ปวส.  

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครระหว่างวันที่

   12  พ.ค.  –  4 มิ.ย. 2566   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์

6 มิ.ย. 2566

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์)

8 มิ.ย. 2566

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

12 มิ.ย. 2566

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

12 – 15 มิ.ย. 2566

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

12 – 15 มิ.ย. 2566

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

17 มิ.ย. 2566