รับสมัคร รอบที่ 4 ปวช./ปวส. ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

  รอบที่ 4  ปวช./ปวส.  

 

>>  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ปวช./ปวส.  <<
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  รอบที่ 4  ปวช./ปวส.

รับสมัครระหว่างวันที่  11 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์  17 มิ.ย. 2565

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์)  19 มิ.ย. 2565

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  21 มิ.ย. 2565

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  21 มิ.ย. – 26 มิ.ย.  2565

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  30 มิ.ย. 2565

วันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   4 กรกฎาคม 2565