ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร  

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่ 3

  สมัครออนไลน์

21 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2565

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์

4 ก.ค. 2565

  สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)
– ปริญญาโท (สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์)
– ปริญญาเอก (สอบสัมภาษณ์โดยนำเสนอหัวข้อวิจัย)

5 ก.ค. 2565

  ประกาศผลการสอบคัดเลือก
(เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)

6 ก.ค. 2565

  ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
(ชำระเงินไม่เกินวีนที่ 7 ก.ค. 2565 ก่อนเวลา 15.00 น.

6 – 7 ก.ค. 2565

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

8 ก.ค. 2565

  เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

9 ก.ค. 2565