ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร รอบที่ 4

กำหนดการรับสมัคร  

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่ 3

รอบที่ 4

  สมัครออนไลน์

4 เม.ย. – 10 พ.ค. 2565

11 – 15 มิ.ย. 2565

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์

24 พ.ค. 2565

17 มิ.ย. 2565

  สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)

29 พ.ค. 2565

19 มิ.ย. 2565

  ประกาศผลการสอบคัดเลือก
(เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)

2 มิ.ย. 2565

21 มิ.ย. 2565

  ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

2 – 10 เม.ย. 2565

21 – 26 มิ.ย. 2565

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

13 มิ.ย. 2565

30 มิ.ย. 2565

  รายงานตัวและปฐมนิเทศ

4 ก.ค. 2565

4 ก.ค. 2565