ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  สาขาวิชาพืชศาสตร์  

กำหนดการรับสมัคร  

รายละเอียด

  สมัครออนไลน์

4 ก.พ. – 10 มิ.ย. 2565

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์

13 มิ.ย. 2565

  สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)

15 มิ.ย. 2565

  ประกาศผลการสอบคัดเลือก
(เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)

17 มิ.ย. 2565

  ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

20 มิ.ย. – 22 มิ.ย. 2565

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

23 มิ.ย. 2565

  รายงานตัวและปฐมนิเทศ

28 มิ.ย. 2565

  ลงทะเบียนเรียน

28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2565

เปิดภาคการศึกษา

4 ก.ค. 2565