ประกาศขยายการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสุขภาพโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ขยายการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวิชาสุขภาพโลก รอบที่ 3 

กำหนดการรับสมัคร  

รายละเอียด

รอบที่ 3

  สมัครออนไลน์

บัดนี้ถึงวันที่ 4 ก.ค. 2565

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์

6 ก.ค. 2565

  สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)
(เวลา 09.00 – 12.00 น.)

7 ก.ค. 2565

  ประกาศผลการสอบคัดเลือก
(เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)

8 ก.ค. 2565

  ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

8 – 10 ก.ค. 2565

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

11 ก.ค. 2565

  รายงานตัวและปฐมนิเทศ

รอประกาศ

  ลงทะเบียนเรียน

รอประกาศ

  เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

รอประกาศ