ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2562 (ซ้อมย่อยวิทยาเขตบางพระ)

  ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2562 (ซ้อมย่อยวิทยาเขตบางพระ)