ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2563 (ซ้อมย่อยวิทยาเขตบางพระ)

  ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2563 (ซ้อมย่อยวิทยาเขตบางพระ)