ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบที่ 2 ปวช./ปวส.    ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดประกาศ       >> คลิกที่นี่ <<

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (วุฒิ ปวช.)

–  วิทยาเขตบางพระ

–  วิทยาเขตจันทบุรี

–  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

–  วิทยาเขตอุเทนถวาย

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (วุฒิ ปวส.)

–  วิทยาเขตบางพระ

–  วิทยาเขตจันทบุรี

–  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

–  วิทยาเขตอุเทนถวาย