ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ Quota (วุฒิ ม.6) ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบ Quota (วุฒิ ม.6)    ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดประกาศ       >> คลิกที่นี่ <<

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

–  วิทยาเขตบางพระ

–  วิทยาเขตจันทบุรี

–  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

–  วิทยาเขตอุเทนถวาย