ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบ Quota TCAS65

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบ Quota (วุฒิ ม.6)    ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดประกาศ       >> คลิกที่นี่ <<

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยฯ

–  วิทยาเขตบางพระ

–  วิทยาเขตจันทบุรี

–  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

–  วิทยาเขตอุเทนถวาย