กรอกที่อยู่สำหรับแจ้งกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1/2565

การกรอกที่อยู่สำหรับแจ้งกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร
ปีการศึกษา 2565

  สำหรับนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2565  

  (เขตพื้นที่บางพระ)  

สแกน QR Code กรอกข้อมูล