แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2564

   แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2564   

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ทุกคน เข้ากรอกข้อมูลแบบสอบถาม

กรอกข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2565

SCAN QR CODE  หรือ    คลิกที่นี่