ร่วมกิจกรรมการแข่งขันมาราธอน SCT Chan Fun Run วิ่งเดิน เพลินชมสวนผลไม้

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมด้วยหัวหน้าสำนักงาน ร่วมกิจกรรมการแข่งขันมาราธอน SCT Chan Fun Run วิ่งเดิน เพลินชมสวนผลไม้ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565