ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   

กำหนดการรับสมัคร  

รายละเอียด

กำหนดการ

  สมัครออนไลน์

ตั้งแต่วันนี้ – 17 ต.ค. 2566

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์

18 ต.ค. 2566

  สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)

20 ต.ค. 2566

  ประกาศผลการสอบคัดเลือก
(เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)

24 ต.ค. 2566

  ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

25 – 27 ต.ค. 2566

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

31 ต.ค. 2566

  รายงานตัวและปฐมนิเทศ

1 – 3 พ.ย. 2566

  ลงทะเบียนเรียน

7 – 10 พ.ย. 2566

เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566

13 พ.ย. 2566