เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครระหว่างวันที่

   1 ก.ย. – 14 ต.ค. 2565   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์

   19  ต.ค. 2565   

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์)

   22  ต.ค. 2565   

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

   26  ต.ค. 2565   

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

   26 – 30  พ.ย. 2565   

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

   26 – 30  พ.ย. 2565   

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

   4  พ.ย. 2565   

รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา

   5  พ.ย. 2565   

พบอาจารย์ที่ปรึกษา

   7  พ.ย. 2565 

ลงทะเบียนเรียน

   11  พ.ย. 2565 

วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

   14  พ.ย. 2565