กำหนดการรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักศึกษารับบัตรประจำตัวนักศึกษา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565  ดังนี้

  คลิกดูรายชื่อตามคณะที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่เพื่อรับบัตรนักศึกษา  

  เขตพื้นที่บางพระ   

รับบัตรนักศึกษา  วันที่ 23 – 24 มกราคม 2566    เวลา 09.00 – 16.00 น.  

และวันที่ 28 มกราคม 2566    เวลา 09.00 – 12.00 น.  

>>  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรมชาติ

>>  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

>>  สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

>>  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>>  คณะสัตวแพทยศาสตร์

>>  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

>>  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เรียนที่เขตพื้นที่บางพระ)

  วิทยาเขตจันทบุรี   

รับบัตรนักศึกษา  วันที่ 23 มกราคม 2566    เวลา 09.00 – 15.00 น.  

อาคารศูนย์ประชุมราชมงคลตะวันออก ห้องพวงสร้อย ชั้น 1

>>  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

>>  คณะเทคโนโลยีสังคม

>>  โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี วิทยาเขตจันทบุรี

>>  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เรียนที่วิทยาเขตจันทบุรี)

  เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ  

รับบัตรนักศึกษาระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์  2566      เวลา 09.00 – 15.00 น.  

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดห้วยขวาง

>>  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

>>  คณะศิลปศาสตร์

  เขตพื้นที่อุเทนถวาย   

รับบัตรนักศึกษาระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์  2566      เวลา 09.00 – 15.00 น.  

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์

>>  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์