ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการคนดีมีที่เรียนและโครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

  โครงการคนดีมีที่เรียนและโครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ  

  >>  ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  <<  

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาในโครงการ

รับสมัครระหว่างวันที่

   8 ต.ค. 2565 – 20 ม.ค. 2566   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์

   24 ม.ค. 2566   

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์)

   28 ม.ค. 2566   

ประกาศผล

   7 – 8  ก.พ. 2566   

สละสิทธิ์

   9 ก.พ. 2566 หรือ 6 พ.ค. 2566   

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

   11 ก.พ. 2566