กิจกรรมโครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9

บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก