รายชื่อรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2562-2564

รายชื่อนักศึกษารับบัตรประจำตัวนักศึกษา รอบตกหล่น 2562 – 2564  

  คลิกดูรายชื่อตามเขตพื้นที่/วิทยาเขตที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่เพื่อรับบัตรนักศึกษา  

>>  เขตพื้นที่บางพระ   

รับบัตรนักศึกษา  วันที่ 23 – 24 มกราคม 2566    เวลา 09.00 – 16.00 น.  

และวันที่ 28 มกราคม 2566    เวลา 09.00 – 12.00 น.  


>>  วิทยาเขตจันทบุรี

รับบัตรนักศึกษา  วันที่ 23 มกราคม 2566    เวลา 09.00 – 15.00 น.  

อาคารศูนย์ประชุมราชมงคลตะวันออก ห้องพวงสร้อย ชั้น 1


>>  เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ  

รับบัตรนักศึกษาระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์  2566      เวลา 09.00 – 15.00 น.  

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดห้วยขวาง


>>  เขตพื้นที่อุเทนถวาย   

รับบัตรนักศึกษาระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์  2566      เวลา 09.00 – 15.00 น.  

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์