ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 วุฒิ ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบที่ 1  วุฒิ ปวช./ปวส.    ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดประกาศ         >> คลิกที่นี่ <<  

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  (วุฒิ ปวช.)

–  คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี

–  วิทยาเขตจันทบุรี

–  เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

–  เขตพื้นที่อุเทนถวาย

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  (วุฒิ ปวส.)

–  คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี

–  วิทยาเขตจันทบุรี

–  เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

–  เขตพื้นที่อุเทนถวาย