ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio วุฒิ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบ Portfolio (วุฒิ ม.6)   ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดประกาศ         >> คลิกที่นี่ <<  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

–  คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี

–  วิทยาเขตจันทบุรี

–  เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

–  เขตพื้นที่อุเทนถวาย