ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ (วุฒิ ม.6) ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดประกาศ         >> คลิกที่นี่ <<  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

–  คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี

–  เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ