ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการคนดีมีที่เรียน (วุฒิ ม.6) ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โครงการคนดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดประกาศ         >> คลิกที่นี่ <<  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

–  คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี

–  เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

–  วิทยาเขตจันทบุรี

–  เขตพื้นที่อุเทนถวาย