รายชื่อรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 และ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4

รายชื่อนักศึกษารับบัตรประจำตัวนักศึกษา 2564 – 2565 

  คลิกดูรายชื่อตามเขตพื้นที่/วิทยาเขตที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่เพื่อรับบัตรนักศึกษา  

เขตพื้นที่บางพระ

–  ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3

–  ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4

รับบัตรนักศึกษา  วันที่ 3 เม.ย. – 31 พ.ค. 2566    เวลา 09.00 – 15.00 น.  

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางพระ


วิทยาเขตจันทบุรี

–  ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3

–  ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4

รับบัตรนักศึกษา  วันที่ 3 เม.ย. – 31 พ.ค. 2566     เวลา 09.00 – 15.00 น.  

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี


เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

–  ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3

–  ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4

รับบัตรนักศึกษา  วันที่ 3 เม.ย. – 31 พ.ค. 2566     เวลา 09.00 – 15.00 น.  

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดห้วยขวาง


เขตพื้นที่อุเทนถวาย

–  ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3

–  ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4

รับบัตรนักศึกษา  วันที่ 3 เม.ย. – 31 พ.ค. 2566     เวลา 09.00 – 15.00 น.  

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์