ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564 (ซ้อมย่อยวิทยาเขตบางพระ)

  ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564 (ซ้อมย่อยวิทยาเขตบางพระ)