โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ มทร.ตะวันออก ประจำปี 2566

บุคลากรเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ มทร.ตะวันออก ประจำปี 2566

ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก