ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ Quota (วุฒิ ม.6) ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบ Quota (วุฒิ ม.6)   ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดประกาศ         >> คลิกที่นี่ <<  

–  วิทยาเขตจันทบุรี

–  เขตพื้นที่บางพระ

–  เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

–  เขตพื้นที่อุเทนถวาย