เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

  รอบ 5  

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครระหว่างวันที่

   5 – 30  มิ.ย. 2566   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์

   5 – 30  มิ.ย. 2566   

คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์)

   5 – 30  มิ.ย. 2566   

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

   3  ก.ค. 2566   

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

   5 มิ.ย. – 21 ก.ค. 2566   

รายงานตัวนักศึกษา

– เขตพื้นที่บางพระ

  18,19,20  มิ.ย. 2566   

– เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

  26  มิ.ย. 2566   

  2  ก.ค. 2566   

– วิทยาเขตจันทบุรี

  26 – 27  มิ.ย. 2566   

– เขตพื้นที่อุเทนถวาย

  20  มิ.ย. 2566