ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 5 (วุฒิ ม.6) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบ 5 (วุฒิ ม.6)  คณะสัตวแพทยศาสตร์    ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดประกาศและรายชื่อ         >> คลิกที่นี่ <<