สิ่งที่นักศึกษาควรรู้ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สิ่งที่นักศึกษาควรรู้ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  >>  คลิกที่นี่  <<  

–  การค้นหารหัสนักศึกษา
–  การอัพโหลดเอกสาร
–  การเข้าระบบเพื่อลงทะเบียน
–  การเสียค่าปรับ กรณีลงทะเบียนเรียนล่าช้า
–  การเพิ่ม – ถอนรายวิชา