กรอกที่อยู่สำหรับแจ้งกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 1/2566

การกรอกที่อยู่สำหรับแจ้งกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร
ปีการศึกษา 2566

  สำหรับนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  

  (เขตพื้นที่บางพระ)  

สแกน QR Code กรอกข้อมูล