เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2566