รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS67 รอบ PORTFOLIO ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

  TCAS67  รอบ  PORTFOLIO

  รับสมัคร 1 ต.ค. 2566 – 5 ม.ค. 2567 

  

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

–  เขตพื้นที่บางพระ

  >>  คลิกเพื่อเปิด e-book  <<  

–  เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

  >>  คลิกเพื่อเปิด e-book  <<  

–  วิทยาเขตจันทบุรี

  >>  คลิกเพื่อเปิด e-book  <<  

–  เขตพื้นที่อุเทนถวาย

  >>  คลิกเพื่อเปิด e-book  <<