รายชื่อรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 และ ชั้นปีอื่นๆ ปีการศึกษา 2562-2565

รายชื่อนักศึกษารับบัตรประจำตัวนักศึกษา

  คลิกดูรายชื่อตามเขตพื้นที่/วิทยาเขตที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่เพื่อรับบัตรนักศึกษา

 

เขตพื้นที่บางพระ

รับบัตรนักศึกษา  วันที่ 1 – 30 พ.ย. 2566    เวลา 09.00 – 15.00 น.   

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางพระ

  ปีการศึกษา 2566    

–  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
–  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
–  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
–  คณะสัตวแพทยศาสตร์
–   คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เรียนที่บางพระ)
–  สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
–  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

  ปีการศึกษา 2562 – 2565  

–  รายชื่อนักศึกษารอบตกหล่น ปีการศึกษา 2562 – 2565


วิทยาเขตจันทบุรี

รับบัตรนักศึกษา  วันที่ 1 – 30 พ.ย. 2566    เวลา 09.00 – 15.00 น.   

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี

  ปีการศึกษา 2566    

–  โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี วิทยาเขตจันทบุรี
–  คณะเทคโนโลยีสังคม
–  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

  ปีการศึกษา 2562 – 2565  

–  รายชื่อนักศึกษารอบตกหล่น ปีการศึกษา 2562 – 2565


เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

รับบัตรนักศึกษา  วันที่ 16 ต.ค. – 17 พ.ย.  2566     เวลา 09.00 – 15.00 น.  

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดห้วยขวาง

  ปีการศึกษา 2566    

–  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
–  คณะศิลปศาสตร์

  ปีการศึกษา 2562 – 2565  

–  รายชื่อนักศึกษารอบตกหล่น ปีการศึกษา 2562 – 2565


เขตพื้นที่อุเทนถวาย

รับบัตรนักศึกษา  วันที่ 16 ต.ค. – 17 พ.ย.  2566     เวลา 09.00 – 15.00 น.  

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์

  ปีการศึกษา 2566    

–  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

  ปีการศึกษา 2562 – 2565  

–  รายชื่อนักศึกษารอบตกหล่น ปีการศึกษา 2562 – 2565