ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตา ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบโควตา ปวช./ปวส.  ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียดประกาศ         >> คลิกที่นี่ <<  

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.

–  วิทยาเขตจันบุรี

–  เขตพื้นที่บางพระ

–  เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

–  เขตพื้นที่อุเทนถวาย

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.

–  วิทยาเขตจันบุรี

–  เขตพื้นที่บางพระ

–  เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

–  เขตพื้นที่อุเทนถวาย