รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS67 รอบ Quota ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

  TCAS67  รอบ  Quota

  รับสมัคร 6 ม.ค. – 16 เม.ย. 2567 

  

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

–  เขตพื้นที่บางพระ

  >>  คลิกเพื่อเปิด e-book  <<  

–  เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

  >>  คลิกเพื่อเปิด e-book  <<  

–  วิทยาเขตจันทบุรี

  >>  คลิกเพื่อเปิด e-book  <<  

–  เขตพื้นที่อุเทนถวาย

  >>  คลิกเพื่อเปิด e-book  <<