ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 1 ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบ 1  ปวช./ปวส.  ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียดประกาศ         >> คลิกที่นี่ <<  

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วุฒิ ปวช.

•  เขตพื้นที่บางพระ

•  เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

•  วิทยาเขตจันทบุรี

•  เขตพื้นที่อุเทนถวาย


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วุฒิ ปวส.

•  เขตพื้นที่บางพระ

•  เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

•  วิทยาเขตจันทบุรี

•  เขตพื้นที่อุเทนถวาย