ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โครงการเด็กดีมีที่เรียน TCAS67  ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียดประกาศ         >> คลิกที่นี่ <<  

 

•  เขตพื้นที่บางพระ

•  เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

•  วิทยาเขตจันทบุรี