บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio และรอบ ปวส. รอบที่ 1

วันที่ 23 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio (วุฒิ ม.6 และปวช.) และรอบ ปวส. รอบที่ 1 โดยมีคณะ/สถาบัน ในสังกัดดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ น้องๆ สามารถติดตามประกาศผลการสอบสัมภาษณ์และรายละเอียดอื่นๆ ได้ทาง https://academic.rmutto.ac.th หรือทาง https://sites.google.com/site/entryrmutto/