ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 โควตา และ รอบ ปวส.รอบที่ 2

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รอบที่ 2 โควตา และ รอบ ปวส.รอบที่ 2