บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก >> รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน >> ปวส. รอบที่ 3 สำหรับผู้เข้าสัมภาษณ์สามารถติดตามการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 และยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา ในวันที่ 17-24 พฤษภาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ https://academic.rmutto.ac.th ขอให้โชคดีกันทุกๆ คน