สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

         วันที่ 29 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วย คณาจารย์เขตพื้นที่จันทบุรี และบุคลากร ในฐานะตัวแทนสถาบันในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก เข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร