พระราชทานปริญญาบัตร

เกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2564 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

  1.  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564
  เขตพื้นที่บางพระ
–  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
–  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
–  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
–  คณะสัตวแพทยศาสตร์
–  สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
–  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม                       
  เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ
–  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
–  คณะศิลปศาสตร์          

   วิทยาเขตจันทบุรี
–  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
–  คณะเทคโนโลยีสังคม

  เขตพื้นที่อุเทนถวาย
–  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

  2.  ผังที่นั่งบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รอประกาศ

  3.  กำหนดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36
ประจำปีการศึกษา  2564

>>  คลิกที่นี่  <<

  4.  การแต่งกายของบัณฑิต

>>   คลิกที่นี่   << 

  5.  การแต่งกายของบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จวิชาทหาร

>>   คลิกที่นี่   << 

  6.  การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

>>   คลิกที่นี่   << 

  7.  ข้อแนะนำสำหรับบัณฑิต

>>   คลิกที่นี่   << 

  8.  ข้อควรปฏิบัติ  ข้อห้าม

>>   คลิกที่นี่   <<