พระราชทานปริญญาบัตร

เกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2562
 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562   >>  รายละเอียดประกาศ

–  ลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

>> คลิกที่นี่

–  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับปริญญา ปีการศึกษา 2562

>> คลิกที่นี่

–  ผังที่นั่งบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

>> คลิกที่นี่

–  การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่ 34
ประจำปีการศึกษา 2562

>>   คลิกที่นี่

–  การแต่งกายของบัณฑิต

>>  ดาวน์โหลด

–  การแต่งกายของบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จวิชาทหาร

>>  ดาวน์โหลด

–  การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

>>  ดาวน์โหลด

–  ข้อแนะนำสำหรับบัณฑิต

>>  ดาวน์โหลด

–  ข้อควรปฏิบัติ ข้อห้าม

>>  ดาวน์โหลด