พระราชทานปริญญาบัตร

 

 

เกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2564 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

–  จำนวนบัณฑิตแจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

  1.  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564

 >>   รายชื่อมหาบัณฑิต
  เขตพื้นที่บางพระ
–  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
–  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
–  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
–  คณะสัตวแพทยศาสตร์
–  สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
–  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม                       
  เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ
–  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
–  คณะศิลปศาสตร์          

   วิทยาเขตจันทบุรี
–  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
–  คณะเทคโนโลยีสังคม

  เขตพื้นที่อุเทนถวาย
–  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

  2.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

>>  คลิกที่นี่  <<

  3.  ผังที่นั่งบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

>>  คลิกที่นี่  <<

  4.  กำหนดการฝึกซ้อมย่อยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36
ประจำปีการศึกษา  2564

>>  คลิกที่นี่  <<

  5.  การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

>>  คลิกที่นี่  <<

  6.  คู่มือการเข้ารับปริญญาบัตรราชมงคล ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

>>  คลิกที่นี่  <<

  5.  การแต่งกายของบัณฑิต

>>   คลิกที่นี่   << 

  6.  การแต่งกายของบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จวิชาทหาร

>>   คลิกที่นี่   << 

  7.  การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

>>   คลิกที่นี่   << 

  8.  ข้อแนะนำสำหรับบัณฑิต

>>   คลิกที่นี่   << 

  9.  ข้อควรปฏิบัติ  ข้อห้าม

>>   คลิกที่นี่   <<