พระราชทานปริญญาบัตร

เกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2562 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562  

 (วันที่ 7 – 10 มีนาคม 2565)    >>  รายละเอียดประกาศ

  1.  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
       –  เขตพื้นที่บางพระ
       –  เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ
       –  เขตพื้นที่จันทบุรี
       –  เขตพื้นที่อุเทนถวาย
       –  ระดับมหาบัณฑิต

  2.  ผังที่นั่งบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รอประกาศ

  3.  กำหนดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34
ประจำปีการศึกษา  2562

รอประกาศ 

  4.  การแต่งกายของบัณฑิต

>>   คลิกที่นี่   << 

  5.  การแต่งกายของบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จวิชาทหาร

>>   คลิกที่นี่   << 

  6.  การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

>>   คลิกที่นี่   << 

  7.  ข้อแนะนำสำหรับบัณฑิต

>>   คลิกที่นี่   << 

  8.  ข้อควรปฏิบัติ  ข้อห้าม

>>   คลิกที่นี่   << 

 

เกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2563 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563

  (วันที่ 21 – 24 มีนาคม 2565)     >>  รายละเอียดประกาศ

  1.  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563
       –  เขตพื้นที่บางพระ
       –  เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ
       –  เขตพื้นที่จันทบุรี
       –  เขตพื้นที่อุเทนถวาย

  2.  ผังที่นั่งบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รอประกาศ

  3.  กำหนดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35
ประจำปีการศึกษา  2563

รอประกาศ

  4.  การแต่งกายของบัณฑิต

>>   คลิกที่นี่   << 

  5.  การแต่งกายของบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จวิชาทหาร

>>   คลิกที่นี่   << 

  6.  การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

>>   คลิกที่นี่   << 

  7.  ข้อแนะนำสำหรับบัณฑิต

>>   คลิกที่นี่   << 

  8.  ข้อควรปฏิบัติ  ข้อห้าม

>>   คลิกที่นี่   <<