พระราชทานปริญญาบัตร

This slideshow requires JavaScript.

เกี่ยวกับงานพิธีมอบปริญญาบัตร
ครั้งที่ 37  ประจำปีการศึกษา 2565 


  >>   
รายนามผู้เข้ารับปริญญาบัตร   ประจำปีการศึกษา 2565        >>  คลิกที่นี่  <<  

  >>   ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   ประจำปีการศึกษา 2565 

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565

>>   คลิกที่นี่   <<

   การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565

>>   คลิกที่นี่   <<

   ผังที่นั่งบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

  คู่มือการเข้ารับปริญญาบัตรราชมงคล ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565

  การแต่งกายของบัณฑิต

>>   คลิกที่นี่   << 

  การแต่งกายของบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จวิชาทหาร

>>   คลิกที่นี่   << 

  การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

>>   คลิกที่นี่   << 

  ข้อแนะนำสำหรับบัณฑิต

>>   คลิกที่นี่   << 

  ข้อควรปฏิบัติ  ข้อห้าม

>>   คลิกที่นี่   <<