สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้บริการผ่านระบบออนไลน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   ให้บริการผ่านระบบออนไลน์ทุกรูปแบบ
จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

โทรสอบถามวันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในเวลาราชการ)
โทร : 033-136099 ต่อ 1031, 1032, 1021  หรือ โทร : 081-9821881
ติดต่อผ่าน Line : ID
081-9821881