ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

กำหนดการรับสมัคร  

วันที่เปิดรับสมัคร  รอบที่ 1    5  พฤศจิกายน  2563  –  5  กุมภาพันธ์  2564    

วันที่เปิดรับสมัคร  รอบที่ 2    6  กุมภาพันธ์  –  15  พฤษภาคม  2564

วันที่เปิดรับสมัคร  รอบที่ 3    16  พฤษภาคม  –  6  มิถุนายน  2564

วันที่เปิดรับสมัคร  รอบที่ 4     7  มิถุนายน  –  18  มิถุนายน  2564

==============================================================================

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์  รอบที่ 1    12  กุมภาพันธ์  2564      >> คลิกที่นี่ <<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์  รอบที่  2   25  พฤษภาคม  2564    >> คลิกที่นี่ <<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์  รอบที่ 3    8  มิถุนายน  2564         >> คลิกที่นี่ <<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์  รอบที่ 4    21  มิถุนายน  2564

 ==============================================================================

สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)  รอบที่ 1   20  กุมภาพันธ์  2564   

สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)  รอบที่ 2   29  พฤษภาคม  2564

สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)  รอบที่ 3   12  มิถุนายน  2564

สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)  รอบที่ 4   23  มิถุนายน  2564

==============================================================================

ประกาศผลการสอบคัดเลือก  รอบที่ 1   1  มีนาคม  2564             >> คลิกที่นี่ <<
ที่เว็บไซต์  https://academic.rmutto.ac.th

ประกาศผลการสอบคัดเลือก  รอบที่ 2   10  มิถุนายน  2564        >> คลิกที่นี่ <<
ที่เว็บไซต์  https://academic.rmutto.ac.th

ประกาศผลการสอบคัดเลือก  รอบที่ 3   15  มิถุนายน  2564        >> คลิกที่นี่ <<
ที่เว็บไซต์  https://academic.rmutto.ac.th

ประกาศผลการสอบคัดเลือก  รอบที่ 4   25  มิถุนายน  2564
ที่เว็บไซต์  https://academic.rmutto.ac.th

==============================================================================

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  รอบที่ 1    1  –  5  มีนาคม  2564

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  รอบที่ 2    10  –  16  มิถุนายน  2564

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  รอบที่ 3    15  –  16  มิถุนายน  2564

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  รอบที่ 3    25  –  29  มิถุนายน  2564

==============================================================================

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  รอบที่ 1    10  มีนาคม  2564       >> คลิกที่นี่ <<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  รอบที่ 2    21  มิถุนายน  2564    >> คลิกที่นี่ <<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  รอบที่ 3    21  มิถุนายน  2564    >> คลิกที่นี่ <<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  รอบที่ 4    30  มิถุนายน  2564