ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1/2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำหนดการรับสมัคร  

เปิดรับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์    5 มกราคม – 10  มิถุนายน  2564   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก    11  มิถุนายน  2564

สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)   14  มิถุนายน  2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือก    15  มิถุนายน  2564   

ที่เว็บไซต์  https://academic.rmutto.ac.th/

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา    15  –  16  มิถุนายน  2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา    21  มิถุนายน  2564  

รายงานตัวและปฐมนิเทศ    รอประกาศ

ลงทะเบียนเรียน    รอประกาศ

เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563    รอประกาศ