ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม สาขาเทคโนโลยีพลังงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม  สาขาเทคโนโลยีพลังงาน

 

กำหนดการรับสมัคร  

สมัครออนไลน์    22  มกราคม  –  7  มิถุนายน  2564    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์   10  มิถุนายน  2564

สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)   13  มิถุนายน  2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือก   15  มิถุนายน  2564
ที่เว็บไซต์  https://academic.rmutto.ac.th

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   16  –  21  มิถุนายน  2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   23  มิถุนายน  2564

รายงานตัวและปฐมนิเทศ   27  มิถุนายน  2564